Мемлекеттік қызметтер туралы есеп

2016 жылға көрсетілген мемлекеттік қызметтер туралы
2016 жылға сарапшылардың аттестаттары үшін алуға барлығы - 200 өтініштері түскен және 103 аттестатт беріліп, оның ішінде:
- техникалық қадағалау жүзеге асыруға берілген аттестаттары – 78;
- жобаларды сараптауға берілген аттестаттары - 21;
- аттестаттарын авторлық қадағалауды жүзеге асыруға берілгені - 2;
- техникалық тексеруді жүзеге асыруға берілген аттестаттары – 2;
- біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі мен тестілеуден өтпегені үшін бастартылғаны - 97.
2016 жылға қатысты лицензия алу үшін, қайта ресімдеу және қосымша түрлерін енгізу/кіші түрлерін жүзеге асыру жұмыстарына барлығы - 151 сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы өтініш берілсе, оның ішінде: ҚМЖ лицзензиялау – 37 берілді, ЖҚ лицензиялау – 4 берілді, ІҚ лицензиялау – 7 берілді.
2015 жылға көрсетілген мемлекеттік қызметтер туралы
2015 жылға қатысты лицензия алу үшін, қайта ресімдеу және қосымша түрлерін енгізу/кіші түрлерін жүзеге асыру жұмыстарына барлығы - 102 сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы өтініш берілсе, оның ішінде:
ҚМЖ лицзензиялау – 74 берілді;
ЖҚ лицензиялау – 20 берілді;
ІҚ лицензиялау – 8 берілді.
2015 жылға сарапшылардың аттестаттары үшін алуға барлығы – 134 өтініштері берілсе, оның ішінде:
техникалық қадағалау жүзеге асыруға берілген аттестаттары – 53;
жобаларды сараптауға берілген аттестаттары - 7;
аттестаттарын авторлық қадағалауды жүзеге асыруға берілгені -0;
техникалық тексеруді жүзеге асыруға берілген аттестаттары – 6;
біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі мен тестілеуден өтпегені үшін бастартылғаны - 68.